ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ-15.9.2017 – Nitra -Malý Lapáš
Fotogaléria šeltií, dlhosrstých kólií a krátkosrstých kólií

Autorom fotografií je Miro Petrík, ktorému ďakujeme za krásne snímky.
Fotografie svojich psov si môžete stiahnuť s podmienkou uvedenia celého mena autora (Foto: Miro Petrík) z dôvodu dodržania autorských práv.