Láska ku zvieratám nás sprevádzala už od ranného detstva. Mňa i môjho manžela. Obaja sme ako deti veterinárnych lekárov našli v rodine nielen veľkú dávku pochopenia, ale aj silné zázemie na realizáciu svojich vtedy detských snov. Práve vďaka podpore rodičov sme mali možnosť odchovávať „svoje“ prvé šteniatka už v detstve. Síce rôznych plemien a na opačných koncoch Slovenska, ale s rovnako silným zanietením. Manželových rodičov oslovilo plemeno vlčí špic. Zakladateľkou ich chovu pod názvom „Švabľovka,bola výstavne i chovne úspešná sučka Axa Igoja. V našej rodine osudové stretnutie s nezabudnuteľnou kóliou Borgiou Tamburín začalo v roku 1987 písať históriu chovateľskej stanice Zelené tuje.

Samozrejme okrem psov sme našli zaľúbenie aj v iných zvieratách, najmä mačkách. V manželovom prípade zohrávali po dlhé roky dôležitú úlohu kone. Prostredníctvom svojho blízkeho príbuzného Ing. Zdena Svobodu (výrazná osobnosť v šľachtiteľstve koní v celom bývalom Česko-Slovensku) bol už ako malinké dieťa očarený nespútanou konskou krásou. Nádherné obdobia strávené v žrebčíne v Motešiciach, ako i neskoršie aktívne pôsobenie (drezúra, parkúr) v žrebčíne vo Veľkom Šariši, či neskoršie v jazdeckom klube Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach patria k nezabudnuteľným životným etapám.

Láska ku živému tvorstvu prirodzene u oboch vyústila k štúdiu veterinárnej medicíny a v podstate nás priviedla aj k nášmu vzájomnému spoznaniu. Staré slovenské príslovie vraví, že jablko nikdy nepadá ďaleko od stromu. V  prípade našich detí to určite platí. Okrem iného svoju pozornosť venujú bytovým králikom plemena Teddy krátkouchý (ch.s. „Teddy Nitriensis„). Náš život je so zvieratami prepojený aj naďalej. A to nielen prostredníctvom poskytovania veterinárnej starostlivosti vo veterinárnej klinike ALTHEA, ale aj prostredníctvom kólií, šeltií, králičkov a mačky, ktoré tvoria súčasť našej rodiny.

História a názov chovateľskej stanice Zelené tuje

Chovateľská stanica Zelené tuje bola zaregistrovaná 1.4.1987. Jej zakladateľom a prvým majiteľom bol známy slovenský veterinárny lekár MVDr. Michal Spišák. Základ chovu dala mahagónovo-zlatá sučka Borgia Tamburín z Brna, nezabudnuteľná kólia, ktorá v mnohom ovplyvnila život celej svojej rodiny.

Názov chovateľskej stanice je odvodený od priestoru, v ktorom sa nachádza. Ten bol a stále je plný zelene, hlavne pomaly rastúcich a dlho žijúcich ihličnanov, vrátane tují rôzneho druhu. Je to malý rodinný mikrosvet trpezlivo sa snažiaci o harmóniu pre všetko tu žijúce živé tvorstvo. V roku 1991 sa spolumajiteľkou a  neskôr majiteľkou Zelených tují stala dcéra zakladateľa  Stanislava Zubrická s manželom. Ďalšia z dcér Dr. Michala Spišáka, Michaela Petríková s manželom založila v roku 2007 vlastnú chovateľskú stanicu Amnis Rhei.

V roku 1995 inšpirovala láska k plemenu celú rodinu pozdĺž generácií k myšlienke, financovaniu a realizácii tlače dnes veľmi známej publikácie „Kólie a Vy“ z pera prestížnej českej chovateľky Jarmily Křečkovej. O mnoho rokov neskôr, v roku 2012 opäť všetci spolu stáli pri vydaní prvej slovenskej monografii plemena „Kólia dlhosrstá – praktická príručka pre majiteľov kólií“, tentokrát od autorky MVDr. Stanislavy Zubrickej. Pre Zelené tuje je celkovo veľmi typická bohatá publikačná činnosť venovaná kóliám z rôznych aspektov (profily plemena, povaha, využiteľnosť, starostlivosť, nároky, pohľad na exteriér atď).

Počas mnohých rokov bolo do chovateľskej stanice importovaných viacero kvalitných sučiek z popredných chovateľských staníc, ktoré viedli veľmi kvalitné anglické a francúzske krvné línie. Jedným z charakteristickým znakov tohto chovu je používanie len vyšetrených jedincovnegatívnym nálezom na možné dedičné ochorenia. Aj keď výstavy neboli pre Zelené tuje nikdy prioritou, mnohé jedince z odchovov sa môžu sa pochváliť dosiahnutím hodnotných výstavných titulovšampionátov, vrátane toho najvyššieho – interšampionátov.


V súčasnosti sú na Slovensku jednou z najstarších chovateľskýcxh staníc dlhosrstých kólií a šeltií. V rokoch 20112012 tiež najúspešnejším a v roku 2013 druhým najúspešnejším slovenským chovom spomedzi kólií. V roku 2014 príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej kynologickej jednoty bola MVDr. Stanislave Zubrickej udelená bronzová medaila za rozvoj Slovenskej kynológie, konkrétne za mimoriadne výsledky v chove kólií, propagáciu plemena a dlhoročnú aktívnu činnosť v Klube chovateľov kólií a šeltií. O 5 rokov neskôr bola MVDr. Stanislava Zubrická  ocenená  striebornou medailou za rozvoj slovenskej kynológie. Tieto ocenenia si mimoriadne vážime.

Zelené tuje sú malou chovateľskou stanicou, no s veľkým, pre kólie už takmer 35 rokov neprestajne bijúcim srdcom.

50collie-rough-1402-2055