Krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020! Stanislava a Pavol Zubrickí, Zelené tuje

Spomedzi všetkých farebných rázov kólií vzbudzuje najväčšiu pozornosť zrejme blue merle sfarbenie. Kvôli svojmu netradičnému vzhľadu zaujme nejedno oko. Jedná sa o starú pôvodnú farbu dlhosrstých kólií, dokonca staršiu akou je dnes najtypickejšie zlaté sfarbenie. Aj keď jedince blue-merle sfarbenia netvoria nosný pilier chovu kólií, predstavujú atraktívne doplnenie farebných možností plemena. Blue merle sfarbenie Blue merle kólie sa zvyknú kvôli

Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019! Stanislava a Pavol Zubrickí

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej kynologickej jednoty bola MVDr. Stanislava Zubrická  ocenená  striebornou medailou za rozvoj slovenskej kynológie.  Slávnostné ocenenie nominovaných kynológov prebehlo dňa 27.10.2018 v Bratislave. 

  U kólií (dlhosrstých a krátkosrstých) a šeltií sa pristupuje u chovných jedincov k preventívnym vyšetreniam na ochorenia, ktoré sa potencionálne môžu u týchto plemien vyskytnúť. Jedná sa najmä o niektoré ortopedické vyšetrenia, komplexné oftalmologické vyšetrenie na dedičné očné anomálie. Pre lepšie zorientovanie sa v skratkách rôznych ochorení je pred kúpou šteniatka kólie alebo šeltie

Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2018! Stanislava a Pavol Zubrickí

V chovateľskej stanici Fredina Agi sa po Áronovi narodili krásne šteniatka. Veľmi sa tešíme a maminke i šteniatkam prajeme veľa zdravia! Dnes v plnom zdraví oslavuje svoje 8. narodeniny naša milovaná „Enigma Empress du Clos de Seawind„. Ďakujeme za „Eni“ jej chovateľom – Jocelyne a Gilles Mervant! Barden Bella sa zúčastnila ďalšej výstavy v Poľsku a

Už je to 7 rokov, čo prišiel na svet v našej chovateľskej stanici R vrh. Majiteľom ďakujeme za výbornú starostlivosť a prajeme ešte minimálne raz toľko krásnych chvíľ vo  vzájomnej spoločnosti !   Galériu Barden Belly, Big Bergona, Reginy Rhei a Carismy Cary sme obohatili o nové fotografie.  

Kólie Cára Mikuláša II. Meno cára Mikuláša II. je aj po takmer 100 rokoch od jeho smrti často skloňované. Najčastejšie však len v súvislosti s tragickým osudom jeho rodiny, poprípade vo vzťahu k tajomnému Rasputinovi. Veľa zaujímavých poznatkov zo života cára Mikuláša II. tak zostáva bokom. Napríklad aj informácia o jeho mimoriadne silnom vzťahu ku psom, zvlásť kóliám.

Kólia dlhosrstá – praktická príručka pre majiteľov kólií je prvou pôvodnou slovenskou monografiou venovanou tomuto plemenu. Ponúka pohľad na kóliu dlhosrstú nielen pohľadom dlhoročnej chovateľky, ale zároveň veterinárnej lekárky. Publikácia sa plemenu venuje komplexne a je určená nielen majiteľom a chovateľom, ale aj možným záujemcom o šteniatko kólie dlhosrstej. V bohato ilustrovanej príručke sa môžete

Čo odráža cena šteniatka Jedným z dôležitých a pochopiteľných aspektov, o ktoré sa prirodzene zaujíma každý záujemca o kúpu šteniatka je jeho nadobúdacia cena. Zorientovať sa v rôznych ponukách nemusí byť až takou jednoduchou záležitosťou, ako sa možno zdá na prvý pohľad. Je samozrejmé, že nikto z nás nechce platiť zbytočne veľa v žiadnej oblasti života.

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ-15.9.2017 – Nitra -Malý Lapáš Fotogaléria šeltií, dlhosrstých kólií a krátkosrstých kólií Autorom fotografií je Miro Petrík, ktorému ďakujeme za krásne snímky. Fotografie svojich psov si môžete stiahnuť s podmienkou uvedenia celého mena autora (Foto: Miro Petrík) z dôvodu dodržania autorských práv.

Do fotogalérie sme pridali nové fotky našej Zey.