Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej kynologickej jednoty bola MVDr. Stanislava Zubrická  ocenená  striebornou medailou za rozvoj slovenskej kynológie.  Slávnostné ocenenie nominovaných kynológov prebehlo dňa 27.10.2018 v Bratislave. 

Zdieľať